Logo KavelsIn Linschoten maken omwonenden zich zorgen over ‘het land van Cromwijk’ oftewel boerderij Liefhoven. Afgelopen najaar werd in de gemeenteraad nog uitgesproken dat dit een…

beeldbepalend deel van Linschoten is, maar dit voorjaar is het grasland omgeploegd en ingezaaid met mais. Ook zijn er vergunningen aangevraagd voor een duiker en twee dammen. “Er gebeuren dingen buiten ons zicht om”, vertelt Thom Jansen, lid van de onlangs opgerichte werkgroep Liefhoven in Zenderstreeknieuws.

Bij het Kadaster is te lezen dat de grond inmiddels is opgesplitst in vijf kavels en het erf met de monumentale panden is ook opgesplitst. Jansen vreest dat dit bedoeld is om uiteindelijk te gaan bouwen. Mede-eigenaar van het land van Cromwijk, Wil Hartsink, zegt dat er alleen een vergunning is aangevraagd voor een duiker en een dam. Van opsplitsen van grond is hem niets bekend.