Logo Lions In Woerden hebben een aantal leden van de Lions Club Castellum Laurum afgelopen weekend vuilniszakken met allerhande zwerfvuil verzameld. Het verzamelde…

vuil kwam vooral van het gebied rondom het station. De gemeente Woerden ondersteunt in het kader van een beter milieu de lokale opruimacties door het beschikbaar stellen van daarvoor benodigd materiaal.

De fietsenstalling en de wegen in de buurt van het station liggen er weer netjes bij.

Foto’s: Lions Club Woerden Castellum Laurum
21 lions1
21 lions2