In de polder Marickenland in Mijdrecht wordt een proef gehouden met Lisdodden om bodemdaling terug te dringen. De Lisdodde ofwel Rietsigaar groeit in laag water. De planten voorkomen dat er zuurstof in de veengrond komt waardoor die minder zal inklinken.

Voorlopig wordt gestart met een gebied van 6 hectare. Als het experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland. Om de proef mogelijk te maken worden kades van houtresten aangelegd om er voor te zorgen dat de planten in het water kunnen staan.

Voor de proef met Lisdodden moet nog wel vergunning worden gegeven.

Foto: Provincie Utrecht