Logo Martijn VroomInformateur Martijn Vroom praat de gemeenteraad van Woerden opnieuw bij nadat hij afgelopen week sprak met CDA en CU/SGP en VVD.
Vanaf 19.30 uur brengt RPL een liveblog.

 

19.30 UUR
Arjan Noorthoek (CDA) opent de vergadering.

19.36 UUR
Het CDA, ChristenUnie-SGP, D66 en LijstvanderDoes gaan met elkaar in gesprek om in Woerden een coalitie te gaan vormen. Dat maakte informateur Martijn Vroom zojuist bekend aan de gemeenteraad. Het overleg tussen de vier partijen volgt op een mislukte poging van CDA en CU-SGP om met de VVD tot overeenstemming te komen.

Vroom zegt dat de vier partijen verwachten dat onderlinge verschillen overbrugbaar zijn.

19.39 UUR
Reem Bakker (VVD) wilde weten of hij met dit advies voldoet aan de opdracht van de raad en welke partijen met het voorstel zijn gekomen om CDA, CU-SGP, D66 en LijstvanderDoes het samen te laten proberen. Vroom houdt vol aan de opdracht van de raad te voldoen. De tweede vraag wil hij niet beantwoorden omdat dat volgens hem geen recht doet aan de toegezegde vertrouwelijkheid.

19.48 UUR
Bakker wil weten wat Vroom denkt van de uitspraak dat hij CDA en ChristenUnie-SGP heeft bevoordeeld. Vroom bestrijdt dat. Hij zegt slechts voortgang te hebben willen boeken.

19.54 UUR
Saskia van Megen (D66) De informateur heeft ons getoetst op vertrouwen. Inhoudelijk heeft er nog geen gesprek verschillen bestaan gevonden. Jaap vd Does (LvdD) Er zijn gesprekken geweest maar die richtten zich alleen op of er inhoudelijk onoverkoombare verschillen zijn. Reem Bakker (VVD) denkt dat de gevoerde gesprekken oppervlakkig zijn. Hij oordeelt dat er een verkeerde procedure is gevolgd. Simon Brouwer (CH-SGP). zegt dat alle gesprekken van gelijke aard waren.

19.59 UUR
Jaap vd Does (LvdD) is nog steeds verbaasd over het niet meedoen door de VVD. LvdD wil de westelijke randweg in 2022 niet nog steeds op de agenda hebben staan. Dat is aan alle deelnemers bekend gemaakt.

Simon Brouwer (CU-SGP) Goed dat de coalitie geen dicht getimmerde club is en dat de andere partijen nog wat kunnen inbrengen.

20.06 UUR
Saskia van Megen (D66) Het zal best spannend worden en er moeten nog wat noten worden gekraakt. D66 heeft er alle vertrouwen in dat de 4 partijen elkaar gaan vinden

Hendrie van Assem (IB) stoort zich aan het lekken naar de pers van het deze avond gepresenteerde voorstel. Roept om om daar de komende tij wat aan te doen. IB vindt het jammer dat de VVD niet mee doet. Dat zou meer recht gedaan hebben aan de verkiezingsuitslag.

Reem Bakker (VVD) dankt de partijen waarbij elkaar spiegels zijn voorgehouden. De VVD is niet blij met de gevolgde procedure maar wenst de vier partijen succes. Bakker kondigt een sterke oppositie aan.

Wout den Boer (SW) Er heeft een informatieronde geweest. Er is nog niet geformeerd. Jammer dat SW niet mee doet maar Den Boer wenst de vier partijen sterkte. Marieke van Noort (PW) Wij zijn teleurgesteld dat we niet aan de coalitie kunnen deelnemen. Van Noort verwacht dat het een aardige kluif wordt om te formeren. SW zal met constructieve voorstellen komen als de coalitie een feit is.

20.10 UUR
Job van Meijeren (CDA) Het aantal partijen dat in de gemeenteraad kwam maakt de puzzel niet eenvoudiger. Het CDA heeft er zin om de belangrijke punten de komende weken op tafel te leggen. Wij willen een akkoord op hoofdlijnen. Ook andere partijen zullen worden uitgenodigd om hun inbreng te leveren.

20.13 UUR
Vroom neemt afscheid als informateur. Hij gaat er vanuit dat er op meer punten overeenstemming bestaat dan het lijkt.