De livestream kerstvieringen van de Bavokerk in Harmelen zijn goed bekeken. Wie zich had aangemeld voor de gezinsviering, de nachtmis op kerstavond en de viering op 1e kerstdag kon die via een livestream op internet meevieren. Daarbij werden ook de liturgieboekjes per e-mail verstuurd aan de virtuele kerkgangers.

Volgens de Bavoparochie werden de vieringen bijna 900 keer bekeken. In verband met de toestand rond het coronavirus had de Nederlandse bisschoppenconferentie besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zouden plaatsvinden.

In Harmelen bleek het online alternatief een goed bekeken vervanging hiervoor.

Foto: Ane van Ekeren