Logo LNGLNG, de nieuwe fossiele brandstof voor zwaar transport die diesel moet vervangen, heeft niet de klimaatvoordelen die de sector claimt. Dat blijkt uit een eerste publicatie over LNG…

uitgevoerd door Platform Authentieke Journalistiek. LNG is vloeibaar aardgas, het is goedkoper dan diesel en zou met 15% minder CO2 uitstoot ook beter zijn voor het milieu.

Praktijktesten door TNO en Low Carbon Vehicle Partnership laten echter zien dat LNG in het gunstige geval 10% en in een nadelige scenario 35% extra uitstoot geeft en ook de productie hiervan veroorzaakt klimaatschade. Het LNG Platform wil dat in 2050 de helft van de Nederlandse trucks en een derde van de zeeschepen op LNG werkt. De klimaatvoordelen van LNG worden daarbij aangevoerd als argument. Maar zo stelt Richard Smokers van TNO tegenover Down to Earth: een eenduidig advies dat LNG beter presteert dan diesel is lastig te geven.