Logo BouwDe locatie aan de Burgemeester Lucasselaan in Bodegraven-Reeuwijk krijgt na lange tijd weer een nieuwe invulling. De nieuwe omgevingsvergunning, afgegeven…

door de gemeente biedt ruimte voor de realisatie van een restaurant, een bedrijfswoning en hotelkamers aan de plas Elfhoeven.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is zich bewust van de overlast die de bouw van het pand kan veroorzaken maar zij geeft de ontheffing onder strenge voorwaarden meldt ReBonieuws. De aanvoer van bouwmaterialen gebeurt van maandag 9 juli tot en met vrijdag 27 juli tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze tijdvakken zijn verkeersregelaars aanwezig die het verkeer ter plaatse begeleiden om de verkeersveiligheid te waarborgen.