Dat er een nieuw scholencomplex moet komen in Montfoort, daar is iedereen het wel over eens. Maar waar, blijft een discussiepunt. De SGP wil dat het college nog een keer kijkt naar de locatie waar de raad jaren geleden unaniem voor koos. Die locatie viel in de loop der tijd af, maar de SGP snapt niet waarom en wil dat er tóch opnieuw naar gekeken gaat worden.

Achter sporthal Hofland aan de Bovenkerkweg ligt naast de voetbalvelden een braakliggend terrein. In 2015 was de raad het, na een grondig participatietraject, unaniem eens dat daar het nieuwe scholencomplex moest komen. De gemeente stuurde de afmetingen en wensen naar een onderzoeksbureau om een ontwerp te maken.

Uiteindelijk oordeelt het bureau dat het perceel te krap bleek voor een scholencomplex voor vijfhonderd kinderen. De wethouder kwam hierop met een nieuw voorstel: een perceel aan de Parklaan waar nu een kinderopvang staat. De raad ging met een nipte meerderheid van één stem akkoord met de locatie.

Verkeerd gemeten

De SGP, die destijds tegen de nieuwe locatie stemde, wil dat er tóch gebouwd wordt op de locatie achter de sporthal en heeft daarvoor haar redenen. Naar aanleiding van raadsvragen is duidelijk geworden dat het oude perceel 500 m2 groter is dan gedacht. Met de juiste afmetingen was het onderzoeksbureau destijds waarschijnlijk met een andere conclusie gekomen dan nu, denkt de partij, namelijk dat er wél gebouwd kan worden op de unaniem gekozen locatie. “En dan hadden de heipalen allang in de grond gestaan”, meent commissielid Samuel van den Berg.

Waarom niet op de Parklaan?

De partij stoort zich aan de laconieke houding van de gemeente. Want de nieuwe locatie aan de Parklaan is nog kleiner dan de oude locatie achter de sporthal. “Maar toch wordt daar alles op alles gezet om het passend te maken”, zegt Van den Berg. Zo moet de tennisvereniging twee banen inleveren (later krijgen ze er één terug). Er moet meer openbaar groen wijken. Het complex komt direct naast twee woonflats te staan en daar zijn de bewoners niet blij mee. Bovendien maakt de buurt zich zorgen over de verkeersveiligheid en vrezen de omliggende sportverenigingen parkeerproblemen.

“Het idee van de gemeente is dat er in de wijken geparkeerd kan worden”, zegt Theo van Kortenhof van de hockeyvereniging. “Dat gaat mis. Het staat nu al vol in die wijken en we krijgen alleen maar trammelant met omwonenden. Dat willen we niet en de omwonenden willen ook geen trammelant met ons hebben.”

Van Kortenhof heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. “Tot nu toe wordt er alleen geroepen: we gaan het oplossen. Maar concrete plannen moet ik nog zien.”

Op het besluit terugkomen

De SGP wil dat de raad alsnog besluit om op de oude locatie te bouwen. “Het is blijkbaar heel moeilijk om nu naar de feiten te kijken maar het gaat toch om een school met vijfhonderd leerlingen die het de komende 40 jaar met deze school moeten doen. Het zou voor alle partijen beter zijn om te heroverwegen.

De wethouder wil niet reageren op inhoudelijke vragen over dit dossier. Volgens haar staat de locatie voor de school niet meer ter discussie.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht.