Logo Huissleutels1Het college van Nieuwkoop heeft ingestemd met aanvragen van Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude voor lokaal maatwerk sociale huurwoningen.

Via lokaal maatwerk kunnen de woningcorporaties zittende huurders en inwoners die een sociale huurwoning binnen de gemeente achterlaten, voorrang geven op een nieuwe huurwoning. Woningstichting Nieuwkoop vraagt het lokaal maatwerk aan voor het voormalig bejaardencentrum Aar en Amstel in het dorp waar 41 sociale huurappartementen komen.

Woondiensten Aarwoude heeft lokaal maatwerk aangevraagd voor 9 sociale huurwoningen die worden gebouwd in de nieuwe woonwijk Vivero in Langeraar. Daar komen verschillende soorten woningen, waaronder 28 grondgebonden sociale huurwoningen.