Logo MicrofoonNu bij de lokale omroepen van Woerden, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Oudewater ook op bestuursniveau de samenwerking bevestigd is, kunnen er afspraken gemaakt worden over het…

inzetten van elkaars middelen, zoals: medewerkers, apparatuur en faciliteiten. Concreet wordt gedacht aan het gezamenlijk aanschaffen van software of het organiseren van trainingen. 

Ook gaan de omroepen zich sterk maken voor de toelating op de digitale platforms zodat de uitzendingen bij alle providers te zien en te horen zijn. De samenwerkende omroepen RPL (107.1 MHz. Woerden), RTV Gouwestad (106.2 MHz. Gouda), RTV Bodegraven (107.8 MHz. Bodegraven-Reeuwijk), en Midland FM (107.5 MHz. Oudewater) blijven als zelfstandige omroepen bestaan. Op deze manier moet de eigen identiteit gewaarborgd blijven.