Logo U26 gemeentenAan de verkiezingen voor de provinciale staten in Utrecht gaat een nieuw gevormde partij meedoen, namelijk U26 GEMEENTEN. Dit is een vereniging waarvan diverse onafhankelijke …

lokale partijen uit gemeenten in de provincie lid zijn. Een van de leden is de lokale partij Lijst van der Does uit Woerden.

Op 12 januari is door de Ledenvergadering van U26 GEMEENTEN de kandidatenlijst vastgesteld. Deze kandidatenlijst zal komende week worden aangeboden aan de provinciale kiesraad en daarna bekend gemaakt worden. Op de lijst staan leden van de lokale partijen, raadsleden maar ook gewone leden.

Meerdere lokale partijen vinden het niet vertegenwoordigd zijn op provinciaal niveau, nadelig voor het werken in de eigen gemeente, omdat de provincie besluiten neemt die gevolgen hebben op gemeentelijk niveau. Met deelname aan deze verkiezingen willen de onafhankelijke lokale partijen rechtstreeks bij die besluitvorming betrokken zijn en niet pas achteraf.