Een loskoppeling van het Natuur- & Milieueducatie Centrum en de Omgevingsdienst Regio Utrecht lijkt niet haalbaar. Het college van B&W in Woerden meldt dat is onderzocht of een dergelijke loskoppeling wenselijk is. Er zijn echter geen lokale partijen die het kwaliteitsniveau kunnen handhaven en bieden waarbij een overstap zal leiden tot een besparing.

De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor Woerden en andere gemeenten al vele jaren het Natuur- & Milieueducatie-centrum uit. Hierbij is veel kennis en ervaring opgedaan over hoe het educatiecentrum het beste aansluit bij basisscholen. Er is een netwerk ontstaan met de basisscholen en een trouwe groep vrijwilligers en wederzijdse bekendheid.. Met het overstappen naar een andere lokale partij wordt de continuïteit verstoord en moet het vertrouwen in de samenwerking weer opnieuw opgebouwd worden. Dit zou betekenen dat een eventuele andere uitvoeringsorganisatie hier de komende jaren juist meer tijd in moet steken.