Logo Microfoon5Stephen McGown die gelijktijdig met Woerdenaar Sjaak Rijke door een lokale tak van Al Qaeda gegijzeld werd in Mali, heeft aan de BBC over zijn gevangenschap verteld. McGown zat er…

vijf jaar gevangen, twee jaar langer dan de Woerdenaar. Aanvankelijk werden de mannen ’s nachts geboeid en regelmatig verplaatst. Ze aten rijst en spaghetti uit blik. Hij bekeerde zich tot de islam, omdat een goede relatie met de kidnappers zijn lot zou verbeteren. Het leven in de woestijn bleef niettemin eentonig.

McGown besteedde veel tijd aan het perfectioneren van zijn hut, en aan zijn Arabisch. Een Frans offensief in 2013 maakte zijn leven niet gemakkelijker, vooral niet toen een medegevangene een vluchtpoging deed. Uiteindelijk herwon McGown zijn privileges.

In juli 2017 kwam hij plotseling vrij. Het blijft onduidelijk of er losgeld is betaald.