LijstvanderDoes heeft vragen gesteld over het ecologisch bermbeheer in de gemeente. Aanleiding vormt een artikel in het AD waaruit zou blijken dat die vorm van beheer niet overal wordt toegepast.

In RPL Actueel zegt Chris van Iersel dat ecologisch bermbeheer van belang is voor de biodiversiteit. Van belang daarbij is dat zaden in de bodem terecht komen en kunnen ontkiemen. Het maaisel moet uiteindelijk worden weggehaald om te voorkomen dat er te veel voedingsstoffen in de bodem komen.

Van Iersel kondigt aan dat als blijkt dat Woerden niet of niet overal ecologisch bermbeheer toepast hij het college van B&W wil vragen dat wel te doen. Ecologisch bermbeheer is volgens Van Iersel niet duurder.