Logo GeluidswalLijstvanderDoes wil dat de gemeente de overlast van de A12 bij Harmelen en Woerden gaat onderzoeken en heeft hierover een motie ingediend. De partij meldt dat steeds…

meer bewoners aangeven veel geluidshinder te ondervinden en last hebben van fijnstof. Sommigen leggen een verband met het verdwijnen van veel bomen voor de aanleg van de zuidelijke randweg.

LijstvanderDoes vindt dat een onderzoek de overlast van bewoners langs Rijksweg A12 in de gebieden binnen de gemeente in kaart moet brengen. Met de onderzoeksresultaten zou een lobby richting de wegbeheerder moeten worden gestart om deze te bewegen de geluidshinder te reduceren en de fijnstof problematiek te verminderen.

Volgens LijstvanderDoes kan dit door de geplande geluidswal van Utrecht-West door te trekken tot en met de bebouwde kom van Harmelen. Ook bij Molenvliet zou een geluidswal moeten komen.