Logo BomenkapLijstvanderDoes heeft aan het college van burgemeester en wethouders van Woerden vragen gesteld over de herplant van bomen aan de Emmakade. Aanleiding is de in 2013 uitgevoerde…

reconstructie van de Emmakade. Toen zijn een aantal Platanen gekapt. Volgens de partij is destijds aan de aanwonenden toegezegd, dat herplant van nieuwe bomen spoedig zou plaatsvinden, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.

LijstvanderDoes wil weten waarom de herplant nog steeds niet heeft plaatsgevonden, ondanks toezeggingen aan de omwonenden, en wanneer, hoeveel en welk soort bomen er op deze beeldbepalende locatie alsnog herplant gaan worden.