Logo LijstvanderDoesLijstvanderDoes heeft een aantal vragen gesteld aan het college van B en W van Woerden. De vragen gaan over de voorgenomen reconstructie van de kruising Hollandbaan – Waardsebaan.

Een aantal verontruste bewoners van de Essenlaan vinden dat zij hierover geïnformeerd hadden moeten worden. De bewoners van de Essenlaan nummers 5 t/m 63 hebben voor 50% meebetaald aan de schutting die nu aan de kant van de Waardsebaan staat. Zij vinden dat ze hierdoor mede-eigenaar van de schutting zijn en geïnformeerd dienen te worden als deze schutting mogelijk gaat verdwijnen of op een andere plek gezet gaat worden.

De burgers waren het niet zozeer oneens met de maatregelen om de kruising te verruimen.