LijstvanderDoes vindt dat de werkzaamheden aan wegen en bermen in Woerden kansen bieden om deze bermen in te gaan zaaien met een bloemenmengsel in plaats van alleen gras. Er wordt momenteel op een aantal plaatsen gewerkt aan de weg in de gemeente, onder meer bij de Kromwijkerkade en de Hollandbaan/Waardsebaan.

Het gemeentebestuur beloofde vorige maand aan de raad dat de kansen die ontstaan direct worden aangegrepen om ecologische meerwaarde te ontwikkelen en dat bij reconstructies steeds vaker zal worden gekozen voor een kruidenmengsel.

LijstvanderDoes wil van het college weten of die belofte wordt nagekomen bij de nu uitgevoerde wegwerkzaamheden en of de bermen worden ingezaaid met een bloemenmengsel.