Een inwoner van Woerden roept de gemeenteraad op om het plaatsen van een geluidswal met zonnepanelen langs de A12 bij Woerden en Harmelen onderwerp te maken voor de verkiezingen. De briefschrijver zegt te hebben genoten van de afname van het verkeersgeruis van de A12 tijdens de werkzaamheden de afgelopen anderhalve week. De inwoner betreurt het dat er niet meteen ook een geluidsscherm met zonnepanelen is geplaatst. De raad heeft op 15 juli een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid ervan. Het resultaat van dit onderzoek komt echter pas in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar. Tot zolang zal de herrie nog voortduren, schrijft de Woerdenaar. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen wordt een beslissing over een geluidscherm door de nieuwe gemeenteraad genomen. Het kan zodoende een mooi discussiepunt worden bij de verkiezingen, aldus de briefschrijver.