Maak van de hele gemeente Woerden een vuurwerkvrije zone! Die oproep doet werkgroep Woerden van de Partij voor de Dieren aan de gemeenteraad. De werkgroep lanceerde eind vorig jaar een meldpunt voor overlast van vuurwerk. Daarop kwamen 419 meldingen binnen, waarvan 169 uit de wijk Molenvliet.

De andere grote wijken in Woerden haalden gemiddeld rond de zeventig klachten. Van de kleinere kernen was het Harmelen met dertig meldingen waar de overlast het hevigst was. De werkgroep van de Partij voor de Dieren roept de gemeenteraad op om samen met wijk- en dorpsplatforms op zoek te gaan naar alternatieve invullingen van het oud en nieuw feest.

Daarmee zal het illegale vuurwerk niet direct uitgebannen worden, maar het geeft wel duidelijkheid: consumentenvuurwerk is niet meer normaal, vindt de werkgroep.