Rijkswaterstaat doet voor Bodegraven, langs de N11 een voorstel in het Meerjarenprogramma Geluidsanering.

Het plan in Bodegraven is om het geluidsscherm ter hoogte van de Dronenweg te verhogen en er zijn acht huishoudens die in aanmerking komen voor gevelisolatieonderzoek. Als de woningeigenaar toestemming geeft voor het onderzoek, stelt Rijkswaterstaat vast wat het geluidniveau in een woning is.

De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. Het Meerjarenprogramma Geluidsanering komt voort uit de Wet milieubeheer.