Logo Blauwalg 2De gemeente Woerden gaat tijdelijke maatregelen nemen om de verspreiding van blauwalg richting de Cattenbroekerplas te voorkomen. Hiervoor zijn drijfbalken in het water

geplaatst. Deze balken houden de ‘slierten’ van de blauwalg grotendeels tegen. Ook mogen er tijdelijk geen bootjes varen vanuit de watergangen van Waterrijk richting de Cattenbroekerplas. Er zijn borden geplaatst.

Tot nog toe kan er nog steeds veilig gezwommen worden in de Cattenbroekerplas.