Logo Vuurwerk 1Om vuurwerkoverlast tegen te gaan ligt er een voorstel om de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in Woerden aan te passen. De politie kan dan optreden bij overlast van het afsteken…

van vuurwerk of bij illegaal vuurwerk. Tot nu toe is alleen de burgemeester bevoegd om op te treden. Ook kan dan de politie aan personen die worden betrapt een gebiedsontzegging uitdelen en dat houdt in dat ze met oud- en Nieuwjaar huisarrest hebben.