Logo Ramen Lappen ZemenUit een evaluatie van het verruimen van het aantal basisuren voor huishoudelijke hulp blijkt dat de klanten hiermee tevreden zijn. In 2016 bracht de gemeente Utrecht het aantal…

basisuren voor huishoudelijke hulp voor mensen die ondersteuning nodig hebben, van 78 naar 105 uur per jaar. Ook over de huisbezoeken van de buurtteams om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen is men tevreden. Door het persoonlijk contact voelen klanten zich gehoord.

De tevredenheid met het vermeerderen van het aantal uren en de huisbezoeken blijkt ook uit het verminderd aantal klachten en bezwaarschriften. Vooral ouderen vragen ondersteuning in het huishouden aan, bij een deel is meer ondersteuning dan alleen hulp in de huishouding nodig.