De provincie Utrecht heeft het online magazine ‘Zorg in de zon’ uitgebracht. Het magazine bevat verhalen van zorginstellingen die bezig zijn het verduurzamen van de panden. Onlangs is de provincie Utrecht gestart met een pilot om kleine zorginstellingen te ondersteunen bij het opstellen van routekaarten en een herijkt meerjarenonderhoudsplan van hun locaties.

Met het magazine ‘Zorg in de zon’ hoopt de provincie om ook andere instellingen te inspireren om te verduurzamen. Samen met gemeenten geeft de provincie ondersteuning aan verduurzamen van de zorginstellingen. Dit wordt onder andere gedaan door expertise ter beschikking te stellen en onderlinge kennisdeling te stimuleren.