RPL verslaggeefster Anja de Vries in gesprek met Chantal Stuart van de gemeente Woerden.