De Partij van de Arbeid-afdelingen in West-Utrecht stellen in het nieuwe jaar een bouw- en woonmanifest vast om de woningbouw meer in beweging te krijgen.

Het manifest heet: “In geouwehoer kun je niet wonen”, waarmee ze bedoelen dat er veel over de woningbouw wordt gesproken en geschreven, maar er geen verbetering is te zien.

Progressief Woerden en woningbouwcorporatie GroenWest zijn bij het vaststellen van het manifest aanwezig. Zij gaan ook in gesprek over de realisatie van sociale huurwoningen en de wachttijden, die volgens de PvdA veel te hoog zijn.

Het manifest wordt op 7 januari in IJsselstein vastgesteld.