Logo SWOMMaria Hamers is de nieuwe directeur bij Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten. Eerder werd Maria al aangesteld als ad interim directeur. Zowel het bestuur als de medewerkers…

zijn unaniem van mening dat zij in de afgelopen periode heeft bewezen op de juiste plek te zitten. Hamers heeft de afgelopen maanden met veel enthousiasme en energie samen met de medewerkers en vrijwilligers verder vorm en inhoud gegeven aan het professionaliseren van de stichting.

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten verzorgt voor haar inwoners onder andere welzijnsactiviteiten, mantelzorgondersteuning en werkt samen met organisaties als jeugdzorg, vluchtelingenwerk, wijkverpleegkundigen en Ferm Werk. De stichting werkt bij voorkeur preventief.