Logo I love afvalscheiden Op woensdag 14 september waren de betrokken mensen van de denktank Afval & Reiniging samen met het campagneteam van ‘I love afval scheiden’ te vinden op de…

weekmarkt in Woerden. Om keukenbakjes voor groente- en fruitafval uit te delen, vragen te beantwoorden over de komende veranderingen in de afvalinzameling en om goede gesprekken te voeren over afval scheiden.

Veel groente-, fruit- en tuinafval in Woerden belandt nog bij het restafval. Dat is jammer, want zo kan het niet gerecycled worden. Uit onderzoek blijkt dat vooral groente- en fruitafval uit de keuken nog beter gescheiden kan worden.

Op zaterdag 8 oktober en op woensdagochtend 9 november staat de kraam weer op de Streekmarkt.

Foto: PR
38 afval