Ook in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld, gingen inwoners de afgelopen dagen massaal het ijs op. Het waterschap stopte op verschillende plaatsen de bemaling of stelde een vaarverbod in om de ijsgroei zo veel mogelijk kans te geven.

Veel mensen zochten de plassen op en gingen naar Reeuwijk, Maarsenveen of Nieuwkoop maar een groot aantal zocht het dichter bij huis. Slootjes en vijvers in woonwijken, in de polder maar zeker ook de singels in Woerden waren erg in trek. Voor de jeugd vormde de ijspret een moment van ontmoeting. In het wijkpark in Molenvliet was De Krater het decor voor sleetje rijden.

Vandaag zet de dooi in waardoor het ijs onbetrouwbaar wordt. Gemeentes in ons land waarschuwen inmiddels dan ook om niet meer het ijs op te gaan.