De MBO Raad in Woerden waarschuwt voor valse diploma’s. De brancheorganisatie van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs roept werkgevers op bij twijfel een digitaal uittreksel uit diplomaregister van DUO op te vragen. 

Volgens MBO Raad-voorzitter Ton Heerts komen er steeds vaker signalen dat met name in tekortsectoren, zoals Techniek en Zorg, valse mbo-diploma’s kunnen circuleren. Hij acht het van groot belang breed de noodklok te luiden. 

“Een mbo-diploma is van onschatbare waarde en staat voor gedegen vakkennis. Werkgevers moeten er op kunnen rekenen dat de potentiële werknemers die ze willen aannemen ook over de juiste vaardigheden beschikken. Een mbo-diploma garandeert dat. Juist vanwege de tekorten aan vakmensen is het van groot belang bij twijfel te checken of een diploma ook echt gehaald is”, aldus de MBO Raad-voorzitter