Logo MBORijnlandHet MBORijnland is samen met gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen gestart met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg. De wereld van welzijn…

en zorg verandert in een rap tempo en er is vraag naar meer en anders opgeleid personeel. Het centrum wil het vliegwiel zijn voor gekwalificeerd personeel dat past bij het nieuwe zorg- en welzijnslandschap. Door samen te werken biedt het organisaties, overheden en onderwijs de kans om doorbraken te realiseren voor het welzijn en de gezondheid van hun lokale burgers.

Bestuursvoorzitter van MBORijnland Otto Jelsma zegt dat de samenwerking in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap van groot belang is voor betere en betaalbare welzijn en zorg en samen zijn we een groot lerend netwerk.