Logo Week van de mediation Het is deze week, de week van de Mediation. In Woerden wordt daar aandacht aan besteed in de vorm van een informatieavond over mediation in het stadshotel.

Daar komt een aantal mediators bijeen die uitleg geven over de wijze waarop zij problemen proberen op te lossen want dat is het waarbij het om mediation gaat: het oplossen van problemen of conflicten.

Een aantal mediators in Woerden wil met de informatieavond inspelen op het burgerinitiatief ‘Expeditie de verbinding’. Die organisatie probeert mensen met elkaar in contact te brengen. De mediators willen een bijdrage aan die verbinding leveren ook als dat lastig is.

De informatieavond is aanstaande donderdag. Aanvang 20.00 uur – Stadshotel Woerden.