Logo BomenkapDe gemeente Woerden heeft al heel wat bomen gekapt en komende winter worden er op meer dan 70 locaties nog meer bomen gekapt. Het gaat om bomen die ziek of dood zijn, een gevaar…

voor de bewoners vormen of bomen waarvan de wortels schade aanrichten aan de stoepen. Het streven van de gemeente is om voor elke gekapte boom een nieuwe te herplanten. Bomen die worden gekapt bij herinrichting van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het verbreden van een weg, vallen buiten de herplanting.

Bewoners worden nu door de gemeente gevraagd mee te denken over de aanplant van nieuwe bomen. Het gaat daarbij om wat voor soort boom, zelfs fruitbomen zouden mogelijk kunnen zijn en geschikte locaties voor de herplanting. De herplantingslijst staat op woerden.nl/onderhoud-groen.

Vanaf 5 juli is die lijst definitief en een week later wordt begonnen met de kap van de te vervangen bomen. Het herplanten gebeurt komende winter.