De gemeente Woerden wil samen met haar inwoners een plan maken over hoe er energie bespaard kan worden en welke alternatieven er zijn om de gemeente duurzaam te verwarmen.

Woerden heeft al veel stappen genomen in verduurzamen. Om uiteindelijk de hele gemeente duurzaam warm te houden, is er meer nodig. Van 1 tot en met 14 februari is er online een vragenlijst in te vullen over dit onderwerp. Op basis hiervan bepaalt de gemeente hoe zij inwoners en ondernemers verder gaat betrekken.

De gemeenteraad neemt naar verwachting eind dit jaar een besluit over de warmtevisie.