Groenalliantie Midden-Holland nodigt omwonenden en belangstellenden uit om in online-sessies mee te denken over de toekomst van natuur- en recreatiegebieden.
De Groenalliantie is verantwoordelijk voor het eigendom en beheer van natuur- en recreatiegebieden en een aantal verspreid in de Krimpenerwaard gelegen landschapselementen.

Met een eerdere enquête heeft Groenalliantie voor elk gebied informatie opgehaald over verschillende soorten bezoekers, bezoekmotieven en voorkeur voor activiteiten. Bezoekers werden verder gevraagd naar onderwerpen als bereikbaarheid van de gebieden, het voorzieningenniveau en nog ontbrekende mogelijkheden en faciliteiten.

De resultaten van de enquête worden gepresenteerd in vier digitale bijeenkomsten waarin ieder gebied afzonderlijk wordt besproken.