Logo WoningbouwHet gemeentebestuur van Woerden gaat volgend jaar extra inzetten op de bouw van sociale huurwoningen in de stad. Daarmee wil het college de druk op de sociale huurwoningmarkt verminderen.

Volgens de gemeente komt dit ten goede aan de huidige woningzoekenden en aan de statushouders die Woerden de komende jaren moet huisvesten.

Om inwoners in 2017 perspectief te bieden worden 180 extra sociale huurwoningen gepland waarvan een deel bestemd is voor statushouders. Deze 180 woningen betreft een tijdelijke oplossing voor 5 tot 10 jaar. Het college streeft ook, voor zover dit mogelijk is, naar permanente en daarmee duurzame oplossingen.

Er is een lijst opgesteld van locaties die mogelijk in aanmerking komen voor woningbouw en/of transformatie.