Het gemeentebestuur van Woerden heeft met de Woerdense Courant de mogelijkheid besproken om meer afhaalpunten beschikbaar te stellen in de dorpskernen. Die zijn daar nu niet aanwezig.

Aanleiding hiertoe zijn klachten over de bezorging van het lokale weekblad. Als afhaalpunten denkt het college hierbij aan het Dorpshuis in Harmelen, de Schulenburch in Kamerik en de bibliotheek in Zegveld.

Met deze locaties zal worden overlegd om de Woerdense Courant daar extra aan te bieden, naast de huis-aan-huis bezorging. Indien dit akkoord is worden de gegevens van deze locaties aan de Woerdense Courant verstrekt, zodat zij voor de bezorging van het weekblad kunnen zorgen.