Logo BeveiligingDe beveiliging tijdens de Woerdense VakantieWeek dit jaar is flink opgeschroefd. De controle op valse identiteitsbewijzen is veel intensiever. Tijdens de controle van ID-kaarten op…

het feestterrein kwamen vorig jaar al diverse vervalsingen aan het licht.

De regels zijn ongewijzigd: nog geen 18 jaar betekent geen alcohol drinken. En ook drugs zijn niet welkom op het terrein. Bij vermoeden van te veel alcoholgebruik voor betreding van het veld moeten bezoekers blazen. Bovendien krijgt iedereen weer een polsbandje, voor snelle herkenning van de leeftijd op het veld. Ook heeft de organisatie gezorgd voor een goed veiligheidsplan, zodat men bezoekers ingeval van een calamiteit snel van het terrein kan leiden.