Nadat ProRail al eerder heeft aangegeven niet enthousiast te zijn over de bouwplannen aan de Johan de Wittlaan in Woerden, hebben nu ook de omwonenden van de bouwlocatie hierop gereageerd.

In een brief aan de gemeenteraad geven zij aan grote moeite te hebben met de huidige plannen voor 110 woningen. De bewoners zeggen hun huizen in 2017 gekocht te hebben met de belofte dat er op het voormalige Pels-terrein alleen laagbouw zou komen.

Maar in de bouwplannen van nu is er sprake van drie appartementengebouwen van resp. vier, zes en negen etages. Daar zijn de omwonenden het niet mee eens. Deze gebouwen nemen zon en uitzicht weg en ook worden parkeerproblemen verwacht.

Eén bewoner geeft aan dat over een smalle weg met fietsers het toenemende autoverkeer tot onveilige situaties kan gaan leiden.

Foto: ZECC Architecten