Om een bijdrage aan de CO2 reductie te leveren, zou de gemeente Woerden meer bomen moeten planten. Daarvoor pleit Hendrie van Assem van Inwonersbelangen.

Van Assem reageert daarmee op plannen voor een nieuwe bomenverordening en een ecologisch actieplan. Een vernieuwde bomenverordening en ecologisch actieplan is onlangs aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Van Assem vindt verder dat natuurlijke oevers langs de singel behouden moeten blijven. Dat is volgens hem van belang voor de biodiversiteit.

In de plannen worden ook maatregelen genoemd die de otter en de purperreiger zouden moeten beschermen. Van Assem zegt dat die plannen doorschieten.

Hij wil ervoor waken dat er voor honderden duizenden euro’s aan otteronderdoorgangen worden gemaakt of beschermingsgebieden worden aangelegd voor de purperreigers, terwijl Woerden op korte afstand van een natura 2000 gebied in Nieuwkoop ligt.

Daar worden die dieren al voldoende beschermd, zegt de voorman van Inwonersbelangen.