Logo Nationaal BossenfondsStichting Het Groene Hart in Woerden ziet de uitbreiding van het aantal bossen in de Groene Hart-regio wel zitten. Het actieplan Bos en Hout wordt dan ook met belangstelling gevolgd.

Dit plan is een gezamenlijke inspanning van boseigenaren, houtproducenten en houtverwerkers.

De doelen zijn een toename van de Nederlandse houtproductie en het slimmer benutten van hout als duurzaam materiaal. Volgens de stichting dient de uitbreiding van het bosareaal wel op passende plekken plaats te  vinden die aansluiten bij de bebouwing, zoals plekken waar vroeger landgoederen stonden.

Behalve houtproductie moet ook natuur en recreatie een doel zijn. Er moet dus zorgvuldig worden omgesprongen met de weidsheid in het Groene Hart en bossen passen niet overal, vindt de stichting.