Het college van burgemeester en wethouders van Woerden wil tot 2024 meer woningen gaan bouwen.

De druk op de Woerdense woningmarkt is enorm: starters en senioren vinden moeilijk een passende woning. Daarnaast stijgen de prijzen en stagneert de doorstroming. Het college heeft een woonvisie gemaakt waarin de plannen tot 2024 in grote lijnen staan.

Volgens wethouder De Weger komt de doorstroming beter op gang door meer middenhuur en betaalbare koopwoningen toe te voegen. Dat moet volgens De Weger het scheefwonen tegen gaan.

Verder gaat de aandacht van het college uit naar groepen die het extra nodig hebben, zoals senioren, mensen met een fysieke of mentale beperking en mensen met een laag inkomen. In de periode 2024-2028 wil Woerden jaarlijks twee- tot driehonderd woningen bouwen.