Met meer dan 250 besmettingen per dag zit de regio Hollands Midden weer op het niveau ‘zeer ernstig’. Het virus grijpt hard om zich heen. Op dit moment zijn er veel besmettingen binnen zorginstellingen.

De stijging van het aantal besmettingen is mogelijk nog het gevolg van het gedrag van​ voor de lockdown. Het effect van de lockdown op het aantal besmettingen wordt pas over enkele dagen verwacht.