Logo Raadszaal WoerdenNaar verwachting komt er donderdag aanstaande meer duidelijkheid over de ontstane bestuurscrisis in de gemeente Woerden. Dan doet D66-voorman Heerd Jan Hoogeveen verslag van…

de gevoerde gesprekken met alle fractievoorzitters in de gemeenteraad over de ontstane situatie. De bestuurscrisis ontstond vlak voor het kerstreces toen een initiatiefvoorstel van vier van de vijf coalitiepartijen werd aangenomen. In dat voorstel is het voor alle winkeliers toegestaan om op zondag open te zijn. De 5e coalitiepartij CU/SGP trad als reactie daarop terug uit de coalitie.

D66 is als grootste fractie in de coalitie de gesprekken aangegaan met alle raadspartijen. Tijdens de raadsvergadering op 19 januari geeft Hoogeveen hierover meer duidelijkheid en wordt er bepaald wat er verder dient te gebeuren.