Logo PurperreigerIn Leidsche Rijn bevinden zich meer exotische vogelsoorten dan eerder gemeld werd in de internetkrant van Leidsche Rijn. Naast halsbandparkieten meldde een lezer dat de…

geelzijdeparkiet ook veel gespot wordt in de buurt. De geelzijdeparkiet komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en lijkt zich hier in de winter prima thuis te voelen.

Behalve in het Maximapark voelen de vogels zich ook prima thuis in de tuinen van Terwijde.