Logo Handtekening Gedeputeerde MariĆ«tte Pennarts en burgemeester Pieter Verhoeve hebben afgelopen woensdag hun in het stadhuis van Oudewater hun handtekening gezet onder het …

cultuurpact 2018-2019. Naast wethouder Kok, woonden ook vertegenwoordigers van de Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater, de Geschiedkundige Vereniging Oudewater en de Stichting Oud Hollandse Waterlinie de ondertekening bij.

De aantrekkelijkheid van Oudewater als toeristenstad vergroten door nog meer glans te geven aan het cultureel erfgoed van de stad. Dat willen de Oudewater en de provincie Utrecht samen bereiken.

De samenwerking met de provincie maakt het mogelijk het Oudewaterse verleden nog zichtbaarder te maken. Zo krijgt de Oud Hollandse Waterlinie – waar Oudewater onderdeel van uitmaakte – meer bekendheid bij een breder publiek. Dat gebeurt onder andere met een reizende tentoonstelling in de bibliotheek en het samenstellen van een dronevideo.

Ook introduceert Oudewater het zogenoemde Arminiusjaar. Daarin staat de geboren Oudewaternaar (1560-1609) centraal. De leerstellingen van deze bekende theoloog speelden een grote rol bij de godsdiensttwisten tussen remonstranten en contraremonstranten tijdens het twaalfjarig bestand in de 80-jarige oorlog met Spanje.

Foto: gemeente Oudewater
24 oudewater