Logo Huissleutels De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat de huisvestingsverordening aanpassen zodat panden niet meer zonder vergunning opgesplitst mogen worden voor de…

verhuur aan arbeidsmigranten. Dit is een van de maatregelen om de overlast, die veroorzaakt wordt door met name Poolse arbeidsmigranten in het centrum van Bodegraven te verminderen. Daarnaast is de gemeente op zoek naar alternatieve woonruimte in de vorm van een Polenhotel buiten het centrum.

Een in Bodegraven wonende Poolse arbeidsmigrant vindt een Polenhotel een positieve oplossing en een goede oplossing voor migranten die tijdelijk in Nederland komen werken, mits betaalbaar. Verder zou er volgens hem een gemeenteloket moeten komen waar een Poolse voorlichter aanwezig is die informatie kan verstrekken over allerlei zaken, aldus een Poolse migrant. Het besluit over de wijziging wordt 10 oktober voorbereid in de commissie Ruimte.

Foto: RTV Bodegraven
Panden niet meer zonder vergunning opsplitsen in centrum Bodegraven

41 immigranten