Logo Vluchtelingen opvang Het CDA Woerden heeft vragen gesteld aan het college voor inzicht in de opvang van statushouders. Job van Meijeren zegt tegen RPL Actueel, dat Woerden al 54 meer…

statushouders heeft opgenomen dan wettelijk verwacht wordt. De partij wil weten of Woerden dit jaar door moet gaan met de opname van statushouders.

De gemeenteraad heeft gezegd dat er niet voorgelopen hoeft te worden maar als het toch gebeurd is het zaak statushouders uit Stadspoort te herhuisvesten als hun gezin overkomt. Verder wil het CDA weten hoeveel het college dit jaar verwacht te huisvesten. Van Meijeren vraagt zich af waarom er wordt gekozen om iedere lege kamer in Stadspoort opnieuw te vullen aangezien het geen ideale woonomgeving is.

Van Meijeren zegt dat het CDA het belangrijk vindt dat nu de druk om statushouders te huisvesten minder is, er een goede balans moet komen voor sociale huurwoningen voor Woerdenaren. De zoektijd voor deze huurwoningen is afgelopen tijd teruggelopen.