Logo StaatsbosbeheerStaatsbosbeheer start volgende maand in polder Oukoop bij Reeuwijk met de werkzaamheden die moeten leiden tot een hogere natuurkwaliteit. Een deel van de weilanden wordt omgevormd…

tot waterrijk natuurgebied met bloemrijke graslanden, rietlanden en natuurvriendelijke oevers. Het gebied fungeert straks als schakel tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen. Bijzondere rietvogels als de roerdomp en grote karekiet en zoogdieren als waterspitsmuis en wellicht de otter, kunnen hiervan dan profiteren.

Staatsbosbeheer organiseert op 8 juni een informatieavond over de voorgenomen werkzaamheden bij Natuurboerderij Hoeve Stein voor omwonenden en overige geïnteresseerden.